Skip to main content

5 tips för lyckade mailutskick och ökad öppningsfrekvens

Mailutskick är ett effektivt sätt att informera, marknadsföra, sälja och vårda kundrelationer. Upplever mottagarna innehållet i dina nyhetsbrev som intressant, nyttigt, roligt och viktigt så kommer de att fortsätta läsa och ta del av det du vill erbjuda. Det är en viktig kanal som kan öka din försäljning och påverka hur mottagarna ser på ditt varumärke.

Så här kommer du igång

Innan du drar igång, se till att ha en hållbar plan för dina utskick. Din plan bör bland annat ge svar på syftet med utskicket, vilka du ska skicka till, vilket innehåll du ska fokusera på, hur ofta det ska skickas och hur du ska följa upp resultatet av dina utskick. Håll ambitionen på en rimlig nivå så planen fungerar i din vardag.

Skicka med ett program avsett för massutskick

När din plan är klar behöver du ett bra program att skicka dina utskick med. Skicka aldrig med ett vanligt e-postprogram utan använd programvara som är avsedd för att skicka mailutskick. Då minskar du risken att utskicken klassas som spam, du kan skapa olika mottagarlistor, skapa flera designade grundmallar att utgå från, schemalägga utskick, se statistik på vilka som öppnat och vad de klickat på samt samla in mailadresser via webbplatsen. Du får många användbara funktioner med ett sådant program och det behöver inte kosta speciellt mycket.

Hur du får fler att öppna ditt mailutskick

Det finns många små knep för att öka öppningsfrekvensen av ditt utskick. Ligger du runt 25% så är det bra. Bli därför inte avskräckt om det inte är fler som öppnar ditt första utskick. För att öka öppningsfrekvensen har jag här satt ihop 5 tips till dig. Därefter är det bara att experimentera och testa dig fram till vad som fungerar bäst för din bransch och målgrupp.

 

Tips 1 – Vem är avsändaren?

Det ska tydligt framgå vem utskicket kommer ifrån. Känner mottagaren igen avsändaren är sannolikheten större att utskicket öppnas. Ingen gillar att kommunicera med en robot. Undvik därför mailadresser som noreply@foretagsnamn.se. Det är opersonligt och nästan otrevligt att skicka med en mailadress där man inte vill ha svar. Vi vill ju inget hellre än att prata med våra kunder. Bjud in istället för att ge kalla handen.

Tips 2 – Vem skriver du till?

Sätt dig in i mottagarens situation, är det här vad målgruppen är intresserad av? Hur vill du de ska känna när de läser det här? Vad vill du de ska göra? Anpassa innehållet efter mottagaren och se till att ha en tydlig call-to-action.

Tips 3 – En bra ämnesrad är avgörande

Tillsammans med avsändaren är ämnesraden bland det första mottagaren ser. Men det syns ytterligare en rad med text i inkorgen. Det är första meningen i utskicket. På bilden nedan ser du hur det kan se ut i min mailbox i mobilen. Där ser du på första raden avsändaren, på andra raden ämnet och på tredje raden visas första meningen som finns i utskicket. Det är dessa tre delarna som ska få mottagaren att vilja öppna.

 

De två översta lockar inte speciellt mycket till klick. Bioklubben har tänkt till och använder båda raderna under avsändaren för att locka mig att vilja se mer.

Fler tips för ämnesraden

  • Håll den kort så mottagaren inte missar något viktigt
  • Lägg gärna in mottagarens namn i ämnesraden eller på den andra synliga raden. Det finns i de flesta mailprogram koder att skriva för att få mottagarens namn utskrivet med automatik.
  • Undvik falska påståenden som gör läsaren besviken efter att ha öppnat, då lär de avfölja direkt.
  • A/B test. Om du har många följare på ditt utskick kan det vara en bra idé att dela in dem i två grupper och testa två olika ämnesrader, vilken fick högst öppningsfrekvens?
  • Uppmana mottagaren att agera direkt med uttryck som ”Enbart idag”.
  • Siffror fungerar alltid och skapar nyfikenhet. Som exempelvis ”3 tips för att…”, ”De 5 bästa…” och så vidare.
  • Undvik alltid, i alla sammanhang, att använda utropstecken. I ytterst få undantagsfall är det passande med utropstecken i den digitala världen.

Tips 4 – Håll det enkelt

Ta bort så mycket överflödig text du bara kan. Läs och ta bort, läs och ta bort tills du har kvar det mest nödvändiga. Enkelt och lättläst är det bästa.

Tips 5 – Välj rätt tidpunkt

När är bästa stunden för mottagaren att få utskicket? Söndag kväll? Tidiga morgnar? Ha koll på din målgrupps rutiner och testa gärna olika tidpunkter om du är osäker. Följ sedan upp välj den tid som ger bäst öppningsfrekvens. Schemalägg dina utskick så vet du att de kommer skickas iväg när du planerat.

Psst!

Glöm inte att testa dina mailutskick innan du skickar dem till dina mottagare. Se efter hur utskicket ser ut både i datorn och mobilen.