Så här använder vi svenskar sociala medier

Det är alltid lika spännande när den nya rapporten, Svenskarna och internet, kommer. Färsk statistik från Internetstiftelsen i Sverige på hur vi svenskar använder internet och sociala medier. Jag fokuserar mest på de sociala medierna men visst är det intressant att nästan hundra procent av oss använder internet idag. Det är de som är äldre än 75 år som inte gör det lika frekvent. Och av de allra minsta, 2-åringarna, använder 79% internet.

Statistiken visar tydligt att internet och sociala medier är en självklar del av vår vardag, både privat och i jobbet. Och det är viktigt att du som företagare ser de sociala medierna som en naturlig del i företagets marknadsplan. Dina kunder finns där och det är ett fantastiskt verktyg för att nå ut med din verksamhet, bygga varumärke och skapa en relation med din målgrupp.

Kommunikationen över internet

När det gäller kommunikationen över internet så är e-post fortfarande den mest använda tjänsten. Att skicka med hjälp av olika kanalers direktmeddelanden ökar dock starkt. Att ringa via internet och med videosamtal ökar också mycket i år.

81% använder sociala plattformar

Så kommer vi till de sociala plattformarna, där användningen fortsätter att öka. 81% av alla internetanvändare (+12 år) besöker någon gång sociala medier.  Av dessa plattformar är Facebook fortfarande störst på 74%. Tillväxten för Instagram och Snapchat är däremot större än för Facebook. I övrigt har alla kanaler ökat och ett par har tillkommit i årets rapport.

Jag har nedan plockat ut de vanligaste plattformarna. Vill du läsa mer om övriga hittar du länk till rapporten längst ner.

Facebook

Andelen som använder Facebook ökar i alla åldrar utom bland de yngre. Störst ökning hittar vi hos de äldsta.

De över 16 år tillfrågades även vad de gör på Facebook. Och där ser vi att Messenger är det som över 80% använder. Att delta i grupper är populärt och många läser nyheter, skriver eller delar inlägg.

Instagram

Över hälften av internetanvändarna använder Instagram. Ökningen är mest tydlig hos de äldre. Även om antalet användare ökat i alla ålderskategorier.

Snapchat

En tredjedel av internetanvändarna använder Snapchat. Det har sagts under året att Snapchat tappat användare. Och det kanske de har jämfört vad man hade hoppats på men statistiken visar att kanalen ökat i alla ålderskategorier. Även om det är de yngre som dominerar på kanalen.

LinkedIn

När det gäller LinkedIn så provar allt fler att använda kanalen men ytterst få använder den varje dag, bara någon enstaka procent. 30% av internetanvändarna använder kanalen ibland.

Twitter

25% av internetanvändarna använder Twitter. Förra året backade Twitter men i år har de ökat igen. Det är fler män som använder kanalen och de är hyfsat unga.

Rörligt och blogg

Något som också var intressant i rapporten är andelen som tittar på rörligt via internet. 86% av internetanvändarna tittar på YouTube ibland och antalet dagliga tittare ökar stadigt.

Hälften läser ibland bloggar men det är jämförelsevis ganska få som skriver i en blogg. Det är vanligare att kvinnor läser bloggar än att män. Det är däremot lika vanligt bland män som kvinnor att skriva i en blogg.

Ladda hem rapporten

Detta var bara en liten del ur rapporten Svenskarna och internet 2017. Om du arbetar med sociala medier i ditt företag rekommenderar jag dig att ladda hem och läsa rapporten. Du hittar den här.

Prenumerera och följ oss nedan för tips och inspiration

Häng med oss på Oddkontoret och få varumärkesbyggande tips samt lär dig hur ni når fler med er marknadsföring.

Mailutskick

Sociala medier

© Copyright Odd Kommunikation AB | Integritetspolicy