fbpx

Svenskarna och internet 2019

Vilken är den mest använda kanalen i Sverige? Hur många svenskar använder sociala medier? Den 15 november släpptes årets rapport, Svenskarna och Internet 2019. Hela rapporten är intressant att läsa men vi slukade direkt kapitlet om sociala medier.

Svenskarna och Internet är en rapport som släpps varje år. Det är en gedigen rapport som sammanställer svenskarnas internetvanor. Rapporten baseras på uppskattning från cirka 3 000 intervjupersoner, slumpvis utvalda inom befolkningen från 11 år och uppåt.

Årets rapport har fått viss kritik. Kanske främst för att man saknar vissa delar. Det är en stor rapport och det blir klart svårt att sätta gränser på vad som ska vara med. Jag saknar exempelvis Pinterest som var med förra året och då hade ökat i användning. Jag hade gärna sett fortsättningen på den kanalens utveckling i Sverige då den är väldigt stor i exempelvis USA och kanalen satsar hårt på att fortsätta utvecklas.⁠ Jag hoppas den kommer tillbaka nästa år. Stories från Instagram och Facebook skulle jag gärna sett statistik kring. Med andra ord lite mer om hur vi använder sociala medier, inte bara vilken kanal, ålder och dagliganvändning. Men i övrigt så är det en minijulafton när rapporten kommer. Det är intressant med siffror!

Vi har valt att fokusera på kapitlet som handlar om sociala medier. Men vi börjar med hur det ser ut med användandet av internet. 95% av den svenska befolkning (12+) använder internet. Tittar vi sen på hur stor del av dessa som använder sociala medier så är det 83%.

83% är samma nivå som förra året. Och det är en tydlig trend i rapporten, att användandet av sociala medier har planat ut. Med tanke på hur stor andel av oss som redan använder sociala medier så känns det som en naturlig utveckling ändå. Nedan ser du hur stor andel av internetanvändarna som använder de olika kanalerna.

Det är en kanal som tydligt backat och resterande ligger still eller har ökat något. Den kanal som backat sen förra året är Facebook, både totalt sett och dagliganvändandet. Det är fortfarande många som använder Facebook ska tilläggas. Men som företag är det en kanal som blir allt svårare att nå ut på. De privata relationerna prioriteras i flödet. Men om du lyckas skapa ett stort engagemang hos följarna med många kommentarer, likes och delningar så är det fortfarande möjligt att lyckas här.

I rapporten är YouTube inte med i sektionen sociala medier utan hamnar under mediekonsumtion istället. Lägger vi till den under sociala medier så ser vi att det är den största kanalen.⁠

Twitter har ökat något men den har gått lite upp och ner genom åren och håller sig rätt stabilt strax över 20%.

Instagram har ökat något. Jag trodde att den kanalen skulle ökat mer. Men mer än hälften av alla upp till 55 år använder Instagram och drygt två tredjedelar av de i åldern 12–35 år använder Instagram dagligen. Ökningen har däremot främst skett i gruppen 36–45 år. Jämför vi med Facebook så kräver Instagram lite mer av den som skapar inlägg på kanalen. På Facebook kan du komma undan med ett textinlägg medan på Instagram måste det finnas en bild. Och helst en bra sådan som väcker intresse. Detta tror jag kan vara en anledning till att en större andel inte är mer aktiva där. Den kräver lite mer av användaren. Men jag upplever att det är betydligt enklare att nå ut på Instagram än på Facebook idag.

LinkedIn har legat stabilt runt 30% de senaste åren och verkar ha hittat sin nivå. Den används främst av människor i sin yrkesroll, inte av privatpersoner. Så kanske är det en rimlig nivå för den kanalen. Det får framtiden visa. Jag tror verkligen på LinkedIn för dig som jobbar B2B, söker nytt jobb eller vill nätverka.

Snapchat är en av de kanaler som vuxit mest under de senaste åren. Men även denna kanal har stannat av i sin tillväxt. Majoriteten av de som är använder Snapchat är i åldern 12–25 år.

Bloggar

Intressant är också att vi läser nästan lika mycket på bloggar som vi lyssnar på poddar, även om den sistnämnda ökat mer. Däremot är det ytterst få som skriver bloggar. 49% läser bloggar och enbart 7% skriver blogg. Åldersmässigt är bloggar mer populära hos de i åldern 26–45. De äldre och yngre visar mindre intresse för bloggar. Jag brukar tipsa företag om att starta en blogg då det är ett fantastiskt sätt att visa sin expertis och bli mer sökbar. Och det finns ju uppenbart ett intresse av att läsa bloggar.

E-post

Slutligen vill jag även lyfta e-post, den kommunikationstjänst som nästan alla använder. Värt att notera är att e-post är en av de få företeelser på internet som de äldre nyttjar oftare varje dag än de unga. De yngre chattar hellre och chattandet fortsätter att öka.

97% använder e-post totalt sett, 69% dagligen. Mailutskick är därmed fortfarande en intressant kanal att använda för att nå ut. Ett bra sätt att sprida din expertis, ge tips och inspiration samt dela dina blogginlägg.

Ladda hem rapporten

Den här rapporten innehåller så mycket mer än bara sociala medier. Så ladda gärna hem den och läs mer här.

 

Källa: Svenskarna och internet 2019⁠