fbpx

Svenskarna och sociala medier 2020

Då är den äntligen här, rapporten Svenskarna och Internet. I vanliga fall så baseras denna rapport på intervjuer som görs under Q1 varje år. Men 2020 är inget vanligt år… Det gjordes en undersökning under Q1 men att släppa denna rapport under hösten utan att ha med den påverkan pandemin haft på vårt användande av internet kändes inte rätt enligt Internetstiftelsen, som är den organisation som står bakom rapporten. Istället la de till ytterligare en datainsamling under Q3 och släppte rapporten lite senare, nu i december. På så vis får vi inte bara den årliga jämförelsen utan även en ytterligare spaning på hur det utvecklats under 2020.

Hela rapporten är intressant men vi är så klart extra fokuserade på den del som handlar om sociala medier. Så där har vi plockat ut några godbitar nedan.

Nära 9 av 10 använder sociala medier

Användningen av sociala medier har ökat och nu använder nära 9 av 10 internetanvändare sociala medier. Även den dagliga användningen har ökat stadigt, speciellt under pandemin. 2019 använde 82% av internetanvändarna sociala medier, under Q1 2020 låg det på 87% och under Q3 landade det på 89%. En stor ökning från förra året och en extra ökning under pandemin. Den grupp som ökat sin närvaro mest på sociala medier är pensionärerna.

De sociala nätverk som i jämförelse vuxit mest bland internetanvändarna (16+ år) under pandemin är Instagram, Linkedin och Tiktok. Men även Twitter verkar ha fått en extra skjuts under pandemin. Om man ser till det dagliga användandet är det Instagram som ökat mest sedan 2019. I Q3 besökte hälften av internetanvändarna Instagram varje dag.

Det går tydligt att se skillnader mellan hur män och kvinnor använder de olika sociala medierna. Kortfattat är det fler kvinnor som använder Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok och Pinterest. Fler män använder Linkedin, Twitter, Twitch och Reddit. Kvinnor föredrar med andra ord kanaler med mer fokus på bild medan männen fokuserar på mer textbaserade kanaler.

Pinterest saknade vi i förra årets rapport och nu är den tillbaka. Sedan 2018 har den kanalen ökat med 11 procentenheter. När det gäller Facebook så är den fortfarande en av de största kanalerna men hur vi använder kanalen förändras. Just nu har vi den främst för att chatta via Messenger, köpa/sälja på Marketplace eller delta i grupper.

Tiktok, Twitch och Snapchat domineras av de yngre internetanvändarna. Twitter är tveklöst störst i åldern 16–25 år, där 44 % använde tjänsten under Q3 2020.

Linkedin används främst av tjänstemän, högutbildade, personer som bor i höginkomsthushåll samt personer som jobbar i privat sektor. Nära hälften av de arbetande internetanvändarna i Q3 2020 använde Linkedin.

En annan intressant del i rapporten är att det är tydligt att de äldre i år tagit ett större kliv ut i den digitala världen. Kanske inte så konstigt då det är den grupp som kanske påverkats mest av pandemin. Isoleringen har gjort att de tvingats ta till digitala kanaler för att hålla kontakten med omvärlden. Flest nya e-shoppare återfinns även bland de allra äldsta 76+.

Vill du veta mer om våra vanor på Internet och hur vi använder sociala medier kan du ladda hem Svenskarna och Internet 2020 här (pdf)