Vart är du på väg? Och hur tar du dig dit?

Jag tycker det är viktigt att ha en plan och ett mål att sträva mot. Det gör det ofta enklare att välja vilka vägar vi ska ta för att nå dit. Men ibland måste vi ta oss förbi delar där vi inte riktigt ser eller vet vilken väg vi ska ta. Vi ställs inför ett val. Då är det viktigt att lita på sin magkänsla, sin erfarenhet och våga!

När jag var runt 10 år blev jag kär i en dikt av Robert Frost – The road not taken. Och den har följt med mig genom hela livet. Då förstod jag inte riktigt hela dikten men just de där slutraderna träffade mig rakt in i hjärtat. Att våga gå sin egen väg och ibland den väg ingen annan valt…

”Two roads diverged in a wood, and I – I took the one less traveled by, And that has made all the difference.”

Ibland hamnar du däremot inte på den rakaste vägen. Då är det viktigt att inte ge upp eller gå och älta vad som kunde varit. Se det istället som erfarenhet och fortsätt framåt, mot dina mål. Var stolt över att du vågade välja den väg du kände var rätt.

 

The Road Not Taken

Av Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.