Skip to main content

Vi svenskar fortsätter att lägga en allt större andel av våra inköp på internet

Under denna vecka har den kompletta rapporten för e-barometern 2014 släppts. Den ges ut varje kvartal av PostNord, Svensk Digital Handel och HUI Research och innehåller mängder med nyttig information för dig som arbetar med e-handel. Här hittar du hela rapporten.

Rapporten visar att den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med 16 procent under 2014 och omsätter nu 42,9 miljarder kronor. De innebär att e-handeln nu står för 6,4 procent av detaljhandelns totala omsättning.

6 utvalda punkter

För dig som inte vill läsa hela rapporten finns en del av innehållet sammanfattat i infografiken nedan. Jag har här också valt ut 6 intressanta punkter ur rapporten.

  • 59% tar del av erbjudanden som kommer i brevlådan. Intressant att det tryckta utskicket fungerar så pass bra fortfarande.
  • 67% tar del av erbjudanden som kommer via e-post. Mailutskick är fortsatt viktigt för alla e-handlare. Blir du vass på att skapa bra utskick och följa upp dem kan de ge stor effekt på försäljningen.
  • Betalning med faktura har länge varit det mest populära alternativet men nu har kreditkort kommit tillbaka till toppen. Här tycker jag det ska bli väldigt intressant att följa utvecklingen kring betalalternativen. Var det bara en tillfällig dipp för fakturabetalning?
  • 97% av konsumenterna anser att bra och tydlig information om produkterna är avgörande vid val av webbutik. Var noga med produktbeskrivningarna och ge kunderna all information de behöver för att ta ett snabbt beslut.
  • 76% tycker att bra och tydlig information om företaget är avgörande vid val av webbutik. Här upplever jag också att många webbutiker kan bli bättre på att berätta om sin verksamhet och personerna bakom. Våga vara mer transparenta.
  • På frågan om hur viktigt det är att få välja hur varan ska levereras/vilket serviceställe varan ska hämtas  från så skiljer sig svaret enormt mellan webbutikernas egen uppfattning och konsumenternas. 17% av webbutikerna tror att detta är viktigt för konsumenten medan 69% av konsumenterna anser att det är viktigt att få välja. En rejäl underskattning av webbutikerna. Var noga med att du har koll på vad dina kunder vill ha.
e-barometern 2014