Skip to main content

AI som en kreativ, outtröttlig assistent

Att få vara kreativ tillsammans med kollegor är bland det bästa vi vet. Men tyvärr finns det ibland inte tillräckligt med tid för att bolla idéer just när man behöver input och ibland vill man bara snabba på uppgifter som är lite tråkiga eller tar väldigt mycket tid. Från och med nu kan du och jag ta hjälp av en assistent. En assistent som är outtröttlig när du ställer frågor eller ger uppdrag och som inte tar illa upp om du i slutänden inte använder någon av idéerna.

Generativ artificiell intelligens

Idag har vi artificiell intelligens (AI) omkring oss på fler ställen än vi kanske tänker på: röstassistenter, sökmotorer, självkörande bilar och ansiktsigenkänning är några exempel. AI är helt enkelt robotar, maskiner eller datorprogram som kan utföra uppgifter där det krävs mänsklig intelligens.

I slutet av förra året tillgängliggjordes generativ AI på ett sätt som gör det enkelt för dig och mig att använda. Vi menar AI som förstår, tolkar och skapar innehåll i form av texter, bilder, ljud och video baserat på en enorm mängd data som den tränats på.

Detta kan AI-assistenten hjälpa dig med

Till dig som jobbar med bild och text, kanske för webb och sociala medier, vill vi dela med oss av vad vi ser som de bästa användningsområdena idag.

Exempel på vad AI-assistenten kan göra för dig:

  • Ge idéer, uppslag, råd och checklistor för att komma igång med en uppgift.
  • Ge förslag på textförbättringar och sammanfatta en längre text.
  • Ge utkast på anpassning av en text för en annan målgrupp eller kanal.
  • Ge utkast till en hel text om ett visst ämne.
  • Ge idéer och uppslag till bilder och illustrationer ni själva ska göra.
  • Skapa fotorealistiska bilder när ni inte kan ta egna foton och vill undvika stockbilder.
  • Generera unika konstnärliga bilder i helt olika stilar.

Så får du tillgång och sätter assistenten i arbete

Många generativa AI-tjänster för text och bild är fria att använda och ibland finns betalversioner med utökade funktioner. Andra AI-tjänster finns inbyggda (eller på väg att byggas in) i program som Bing, Canva och Office 365. Hos vissa behöver du skapa ett konto för att få tillgång och hos andra är det bara att köra på direkt på webbsidan. Här är tips på sajter med generativ AI där du kan börja:

  • openai.com (ChatGPT för text och Dall-E2 för bild)
  • midjourney.com (bilder)
  • stablediffusionweb.com (bilder)

För att få hjälp av en AI-assistent måste du be om hjälp. Genom att skriva in en utförligt fråga eller begäran, en prompt, sätter du assistenten i arbete. På samma sätt kan du med detaljerade textbeskrivningar skapa unika bilder.

Var uppmärksam – assistenten killgissar

Din AI-assistent är på ett sätt väldigt mänsklig. Ibland kommer den nämligen att ge dig självsäkra svar fast den egentligen inte vet. För det sitter långt inne att erkänna att man inte vet eller inte är helt säker på något när chefen frågar. Så man killgissar. All faktagranskning ligger alltså fortsatt på dig. Uppenbart AI-genererade texter kan av sökmotorer som Google också klassas som spam och gör att man tappar i ranking.

Så låt inte AI bli din nya kollega som gör hela jobbet, utan rekrytera endast en assistent. Ta sedan över själv och sätt din personliga prägel och ditt varumärkes värderingar på både text och bild.