Skip to main content

Fem steg för en tydligare webbplats

Här kommer enkla tips som kan göra stor skillnad på er webbplats. När en besökare kommer in på webbplatsen, oavsett om det är startsidan eller en undersida, har vi inte lång tid på oss att förmedla vilka vi är och vad vi kan hjälpa till med. Nyckeln här är tydlighet och här kommer några av våra bästa tips för att lyckas med detta.

1. Menyn

Menyn är ofta det första vi möter på webbplatsen och vi tycker att man bara genom att titta på menyn ska förstå vad företaget gör. Renodla och förenkla menyn så mycket det bara går. Färre och tydliga val. Tiden då vi skapade menyer i stil med detta är långt förbi; Start, Om oss, Våra Tjänster, Kontakt. Vad gör ett sådant företag? Det enda vi lär oss är att de har någon form av tjänst.

Låt oss starta med startsidan

Om målgruppen är van vid att använda internet kan vi ta bort alternativet ”start” i menyn. Vi vet att vi kan klicka på logotypen för att komma till första sidan. Är det en målgrupp som är ovan vid att använda webbplatser eller det är extra viktigt med tillgänglighet, då kan det finnas en vinst i att ha den kvar. Men vi vill gärna utmana er där, måste den heta start? Varför inte döpa den till något mer intressant? Startsidan är ju ofta en sammanfattning av allt ni gör och har inkastare till alla olika delar. Så varför inte; Börja här, Välkommen hit, Intro… det finns garanterat fler bra alternativ, bara fantasin som sätter gränserna.

Om oss

Om besökaren är på webbplatsen för första gången, då vet hen ju inte vilka vi är. Så vilka är ”oss”? Varför inte passa på och få fram företagsnamnet igen och gärna det namnet ni använder när ni pratar om ert företag. Vårt bolag heter Odd Kommunikation AB men till vardags är det Odd som gäller, så ”Om Odd” känns som ett bra alternativ. Vi skulle till och med kunna slänga in ordet byrån, ”Om byrån Odd” och på så vis klargöra att vi är en byrå, om vi tycker det skulle kunna bidra till tydlighet.

Våra tjänster

Detta är det viktigaste menyalternativet att tydliggöra. I den bästa av världar ska besökaren förstå vad ni gör genom att titta på menyn. Så hellre fler menyalternativ där ni visar huvudgrupperna i det ni gör. Sen kan det ibland vara för många, då får vi istället sammanfattat allt i en meny som sen har undermenyer. Men kanske kan det finnas ett bättre samlingsord än tjänster?

Norrdelikatess kallar det exempelvis ”Våra delikatesser” som ett samlingsnamn.

Vad säljer Raw for paw? Genom att titta på logotypen och menyn kan vi rätt snabbt förstå att det handlar om kosttillskott och godis för husdjur med tassar, närmare bestämt hundar. När vi läst lite mer kommer vi förstå att det är färska råvaror som frystorkats och ordet ”raw” får en ny mening som ger besökaren en aha-upplevelse.

Ett alternativ om menyn blir för lång är att dela upp den i två och låta den som berättar vad ni gör vara mest tydlig. Så har vi gjort för denna kundens webbplats. De får fram vad de hjälper till med i menyn och logotypen stärker budskapet att de löser detta enkelt åt deras kunder.

På webbplatsen till Naturliga rum säljs det produkter och huvudmenyn visar vilken typ av produkter. Sen finns där en mobil meny även i den stora versionen av webbplatsen där övrigt döljs vid en första anblick. Men med ett klick kommer besökaren åt all information. För just denna kund finns alla menyer även i sidfoten.

Även på Växjö bilförmedlings webbplats har vi delat upp menyn med det de erbjuder mest i fokus.

Kontakt

Detta alternativ är inte mycket att orda om, klart den ska vara med i menyn. Idag är det även många som har med kontaktuppgifterna i sidfoten. Det är också något vi börjar bli vana vid, att kunna hitta bra information i sidfoten. Finns det inte i den översta menyn scrollar vi snabbt ner till slutet på webbplatsen och kollar om vi hittar det vi söker där.

2. Första skärmvyn

Menyn är en del av hela toppdelen av webbplatsen som också består av logotypen och den första sektionen av webben. Dessa tillsammans bildar den första skärmvyn som vi möts av och det som sätter tonen för, inte bara webbplatsen, utan även hela företaget. Här är det verkligen viktigt att vara tydlig med vad vi vill förmedla, både med varumärket och i budskapet. Det är därför menyn spelar en viktig roll ihop med det som visas i första sektionen.

Tänk igenom vad ni vill att besökaren ska göra och vad de ska känna. Ge dem en tydlig bild av vad ni erbjuder och hur de går vidare. Nedan är tre exempel. I det första är det en video över hela första skärmvyn som förstärker budskapet. Det är tydligt vad de kan hjälpa till med och hur besökaren går vidare om de är intresserade.

I nedan exempel vill företaget, just vid detta tillfälle, en sak; sälja deras julprodukt. Enkelt och tydligt. Vi förstår via menyn att de även erbjuder andra saker men här vill de direkt sälja en viss produkt.

I det tredje exemplet vill företaget mer väcka en tanke i första steget för att sen sälja in specifika tjänster. Men det är ändå tydligt att hit vänder man sig för att få hjälp med pensionen och bygga en bra framtid för sig.

3. Kom till saken redan i rubrikerna

I alla texter på webbplatsen gäller det att fatta sig kort, skriva enkelt och tydligt. Och försök att komma till saken redan i första rubriken. Står det ”Om xxxx” i menyn blir det onödigt att skriva det i rubriken också, använd den till att förklara direkt vilka ni är eller något intressant som får besökaren att vilja läsa mer. Det är helt okej att skriva en hel mening i rubriken, även bra för sökmotorerna.

Exempelvis under ”Join us” på PROSEs webbplats eller under ”Om TMP Alarm” på deras sajt.

 

4. Bilder och grafik

När det gäller bilder och grafik är det viktigt att de bidrar till att stärka budskapet, att målgruppen känner igen sig eller att de hjälper till att bygga varumärket. Gör de inte det är det bättre att ta bort dem. Låt bilderna vara tydliga, följa ert bildmanér och ha ett syfte.

5. Länkar och knappar

När besökaren klickar på en länk eller en knapp ska hen förstå vad som kommer att hända. Tydliga texter i länkar och på knappar är oerhört viktigt men även utseendet på dem. Det ska vara tydligt att det verkligen är en länk och är det något besökaren ska utföra ska det helst vara en knapp. Textlänkar trycker vi på för att läsa om något och knappar trycker vi på för att skicka, köpa, boka osv. Knappar drar ofta uppmärksamheten till sig enklare, så överanvänd inte knappar utan använd dem där de behövs som mest. Om det finns två alternativ så kan det vara en fördel att använda knapp på den ena och textlänk på den andra.


Förenkla och förtydliga

Hoppas detta hjälper dig i ditt fortsatta arbete med webbplatsen. Förenkla och gör budskapet tydligt. Se till att besökaren snabbt förstår hur de kommer vidare. Behöver du hjälp med att styra upp er webbplats? Läs mer här eller hör av dig på hej@odd.se så ser vi tillsammans över hur vi kan vidareutveckla den.