Skip to main content

Komplett grafisk profil och webbplats till Skåningegård gruppen

Skåningegård gruppen är en familjeägd vårdgrupp i södra Sverige som erbjuder tjänster för vuxna inom LSS, demensboende och hemtjänst samt psykiatriboenden. Vi har tagit fram en komplett grafisk profil, webbplats och trycksaker till gruppen och dess fem olika verksamheter.

Grafisk profil

Vi började med den grafiska profilen och logotypen. Värdeorden som vi arbetade fram var natur, individen i fokus, livet, trygghet och livskvalitet. De önskade naturnära färger, gärna grönt, och en symbol som kunde användas fristående.

Resultatet blev en varm och omfamnande profil med grönt och orange från skogen och lite blågröna nyanser som symboliserar hav och sjöar. Ikonen vi arbetade fram landade i ett omfamnande hjärta med löv som ska symbolisera deras tagline; Vi skapar livskvalité utifrån varje individs behov.

Det blev en logotyp till gruppen och sen en annan variant till verksamheterna. Båda påminner om varandra och man ser att de hör ihop.

Webbplats

Webbplatsen skulle bli en samlingsplats för alla gruppens verksamheter. En enkel och informativ webbplats där varje verksamhet fick en egen sida att placera information, bilder, nyheter, jobb och kontaktpersoner på. Vi tog hjälp av fotografen Alexander Hall som åkte till Gotland och Dänningelanda för att fota och filma verksamheterna. Detta gör webbplatsen ännu mer personlig och det är människor från verksamheten som de boende känner igen.

Trycksaker och sociala medier

Till detta tog vi även fram flera bilder för deras sociala medier, visitkort och en mall i Word med information som skickas till nya boenden.

Fotografering och introfilm

I detta projekt tog vi även fram en bildlista och underlag för en introfilm till webbplatsen. Vi anlitade Alexander Hall som åkte till Gotland och Dänningelanda för att fota och filma. Nu har kunden en gedigen bildbank att använda.

 

Behöver du hjälp med din marknadsföring?

Läs mer nedan eller kontakta oss via hej@odd.se. Det går även bra att chatta med oss under arbetstid, klicka på pratbubblan nedan.

Ny och säljande hemsida
Sociala medier
Grafisk profil
Trycksaker