Skip to main content

Sälj mer och bygg varumärke med mailutskick

Att sälja mer och bygga varumärke med mailutskick behöver inte alls vara avancerat. Tvärtom så ska det vara avskalat och enkelt MEN med stort värde för den som får mailen. För nu menar vi inte den typen av mail som du blir irriterad på och slänger direkt i papperskorgen. Utan bra mail som mottagaren vill ha.

Vad kan ni få ut av ett mailutskick? Hur bra är det egentligen?

Det finns ingen kanal idag som når så nära inpå en person som ett mail. De kommer direkt in i mottagarens mobil och dator och de ligger kvar där tills de gjort något med mailet. Det finns ingen algoritm, som i sociala medier, som väljer bort dem.

97% av oss svenskar som har Internet skickar regelbundet mail (Källa: Svenskarna och Internet 2020). Om du oroar dig för GDPR så får vi företag skicka mail utan godkännande när det gäller marknadsföring, bara mottagaren kan tacka nej till fler utskick genom en tydlig avföljningslänk.

Den största vinsten, speciellt för oss som inte dagligen har kontakt med våra kunder, är att vi kan hålla kontakten. Hålla oss ”top of mind” så när de väl behöver det vi erbjuder så kommer de ihåg oss. Sannolikheten att de vänder sig någon annanstans minskar drastiskt. Vi vill att kunden ska känna sig nöjd och stolt av att vara kund. Då stannar de längre och tipsar gärna andra. Det blir relationsbyggande på ett behagligt sätt. Inte lika påträngande som ett samtal och inte lika generellt som det blir på sociala medier, då vi pratar till alla helt öppet.

Den andra delen är merförsäljning. Vårt kundregister är en av de viktigaste delarna vi har. Många är så fokuserade på att sälja till nya kunder när de, mitt framför näsan, har en stor köpbenägen grupp. De som en gång köpt och förhoppningsvis är nöjda med det köpet. Får de ett erbjudande som är bra paketerat och lättillgängligt är de väldigt köpstarka. Och här menar vi inte prisrabatter, det behöver inte ha med pris att göra utan mer om paketeringen och värdet.

Hur gör vi det här?

Först och främst behöver kunden bli van av att få mail från er. Att det kontinuerligt skickas mail. Hur ofta spelar inte lika stor roll, bara det sker regelbundet. En gång per halvår, en gång per månad… det som styr detta är vad som är hållbart för dig och verksamheten. Är mailen bra kommer kunden vilja ha dem ofta. Upplevs de inte bra behövs en bättre plan och det är här vi kommer in i bilden ????

Skapa en strategi och plan
Vi har tagit fram ett planeringsverktyg som du kan använda. En folder som guidar er framåt och där ni kan skriva ner er plan. Behövs mer vägledning går det även att köpa en rådgivningssession som hålls via TEAMS, då ingår foldern. Då kan vi tillsammans bolla idéer och lägga upp en plan för kommande utskick, både vad gäller strategi och innehåll. Skulle ni framåt även behöva hjälp med att göra utskicken och se till att de kommer iväg efter ert godkännande, då löser vi den delen också. Eller om du har en anställd som vill gå en utbildning hos oss.

Vad är viktigt att tänka på?
De löpande mailen ska ge värde. Sen ibland kan de innehålla ett erbjudande, men aldrig på ett för ”säljigt” sätt. Har du en e-handel är det annorlunda för då förväntar sig många en rabattkod eller liknande. Men säljer du tjänster eller till andra företag, då ska du vara enormt försiktig så inte relationen skadas. Då behöver du bjuda på mängder med tips, idéer, inspiration och visa att ni är experterna på ämnet.