Skip to main content

Välj rätt kanaler och insatser för en mer hållbar verksamhet – långsiktigt vs kortsiktigt

När en marknadsplan ska sättas är det ju först och främst viktigt att veta vart ni är på väg, vad ni vill uppnå och sen bryta ner det i mindre perioder och delmål. Därefter börjar arbetet med att fundera ut hur dessa mål ska nås, vilka insatser som ska göras, vilka resurser som krävs osv. Det kan exempelvis vara att en viss summa pengar ska dras in, att ett visst antal produkter eller tjänster ska säljas, en mängd personer ska anställas under en period eller ett varumärket som ska spridas. Så vilka kanaler ska ni då fokusera på för att uppnå detta? Vilka insatser ska ni göra?

Skapa en marknadsföringskarta

En del i planeringen är att sätta upp en marknadsföringskarta och gå igenom vilka möjligheter som finns och diskutera fram olika möjliga lösningar. Vart finns målgruppen? Hur ser statistik från respektive kanal ut idag? Vart presenteras det som ska säljas på bästa sätt? Vilka resurser finns internt för att kunna arbeta med de olika kanalerna? Vilka kanaler kombineras mest effektivt mm.

Samtidigt som en övergripande plan börjar växa fram är det viktigt att också se över vad som är mer långsiktigt respektive kortsiktigt i detta. Vilka av dessa insatser ska göras för att lösa de mer kortsiktiga målen? Här är många rätt duktiga ändå och gör kampanjer för att direkt sälja något, kanske ett mailutskick med erbjudanden eller inlägg på sociala medier som har lite mer kortsiktigt tänk. Och det är bra, det måste göras insatser som ger en effekt här och nu för att nå veckans eller månadens mål. Den del många däremot glömmer är den långsiktiga delen. Vilka insatser ska vi göra för att sälja om ett halvår eller om fem år? Hur bygger vi varumärke och underlättar den kommande försäljningen? Skapar en varm publik som konstant konsumerar vårt budskap och när de är redo kommer på egen hand eller sprider företaget vidare till sin omgivning. Detta kräver mer långsiktiga insatser som görs kontinuerligt över tid.

Kortsiktigt vs långsiktigt
Så låt säga att du ska sätta upp en plan för ett år. Skriv ner det övergripande målet. Dela sedan upp året i halvår eller kvartal och därefter gärna även månad för månad. Vad ska ni åstadkomma? Vad ska ni dra in i försäljning? Vilka produkter eller tjänster ska säljas? Kommer det att behöva anställas nya personer under en viss period av året?

Rita upp en marknadsföringskarta och börja skriva ner vilka insatser som ska göras. Dela in dem i kortsiktiga och långsiktiga. Vilka ska göras under en specifik period och vilka ska alltid göras, över lång tid.

Kortsiktigt – mot den befintliga publiken
Exempel på kortsiktiga insatser kan vara inlägg i sociala medier för att exempelvis fylla de där sista platserna i en onlineutbildning eller en rabattkod i ett mailutskick för att sälja mer av en specifik produkt. Det skulle även kunna vara kampanjer på Instagram eller Facebook för att direkt sälja. Att vi ringer upp befintliga kunder och erbjuder förlängning av avtal eller att de får prova på något nytt. En insats vi gör här och nu som snabbt får effekt. Här blir säljet betydligt enklare om vi vänder oss till de som redan följer oss eller är kunder, en ljummen eller varmare målgrupp. De är vana att få innehåll från oss och vet vilka vi är. Steget till att köpa, under förutsättning att de gillar det vi gör, är så mycket mindre.

Långsiktigt – bygg varumärke och en större följarskara
För att få en verksamhet som ska hålla i längden krävs det däremot att den där ljumna och varma skaran med människor fylls på. Att vi kontinuerligt jobbar med insatser som bygger varumärke, förtroende och en större publik. Vi håller dem varma med mer långsiktiga åtgärder. För även om det går bra nu kan det ju komma en period när det går sämre, eller ännu värre… en pandemi som vänder upp och ner på allt. För vissa branscher kanske det inte hade spelat så stor roll men många av de som klarat pandemin bra har haft starka varumärken och många trogna kunder som hjälpt dem. Därför behövs det en långsiktig plan som hjälper er att skörda längre fram.

Exempel på mer långsiktiga insatser är arbetet med hemsidan. En kanal ni äger och har full kontroll över. Se till att ständigt bearbeta och fylla den med bra information och att den har ett mål, om det så är att skapa leads eller direkt sälja. En annan långsiktig insats kan vara en blogg där ni delar med er av artiklar som många söker på vilket förhoppningsvis kommer bidra med trafik då sökmotorerna älskar experter och mycket text. Men det hjälper även till med att bygga varumärke. Mailutskick och en podd kan precis som bloggen också vara ett sätt att skapa en publik och hålla den varm. Bjud på mängder med kunskap för att få fler följare som ni i nästa steg kan sälja på. Även inlägg och kampanjer via sociala medier kan vara långsiktiga om de är en del av en större plan och mer handlar om att bygga varumärke och bjuda på kunskap än att direkt sälja.

Vill du prata mer om detta?
Jag hade kunnat skriva hur långt som helst inom det här. Hoppas du känner att du fick med ett par intressanta tankar inför er kommande planering av insatser inom marknadsföringen. Hör av dig om du behöver någon att bolla dina tankar med.