Skip to main content

Innehåll först, sen design – varför då?

Ett vanligt bekymmer för många företag är att kunna ta fram innehåll till sin hemsida innan de fått se en design. Vi har full förståelse för det och det är många som fastnar där. Därför är vi noga med att förklara varför de i första läget inte behöver tänka på designen. De får gärna visa andra hemsidor de gillar och förmedla sin grafiska profil och vi kan prata om designen och försöka bygga upp en vision så de någorlunda kan förstå vad de kan förvänta sig. Men innan vi påbörjar att konkret skapa en design vill vi ha majoriteten av allt material på plats. Det är viktigt att kunden först förstår vad de ska ha hemsidan till och hur den kan bidra i verksamheten. Där hjälper vi till så de strategiska bitarna faller på plats och då kommer det automatiskt bli mer tydligt vilket innehåll som behöver tas fram. Därefter, när vi har materialet så gott som klart, kan vi börja med designen och det estetiska. Med en bra grund kan vi skapa magi! Låt oss förklara detta lite närmare.

Så här börjar vi

Vi inleder alltid med ett uppstartsmöte när en kund vill ha vår hjälp med att skapa en hemsida. På det här uppstartsmötet pratar vi igenom syftet med den och vilken typ av kund man helst vill jobba med. När vi vet det blir det så mycket enklare att börja fundera på vilket innehåll som behövs. Är syftet exempelvis att få in intresseanmälningar från potentiella kunder, då kan vi ta fram material som lockar den målgruppen och fundera ut hur mycket material de kan tänkas behöva för att våga ta steget till att skicka in den där intresseanmälan.

När vi har tankarna klara kring vilket material som behövs fördelar vi vem som gör vad. Oftast tar kunden fram ett grundmaterial som vi kan utgå från och ibland ger de oss ett till 90% klart textmaterial. Har de svårt för att ta fram texter ber vi dem att bara öppna ett Word-dokument och skriva av sig allt de kommer på, så kan vi sen börja ordna upp innehållet och ta fram en menystruktur till hemsidan. Även för de kunder som skriver det mesta på egen hand ger vi tips på hur vi kan optimera texterna för webben, sökmotorerna och målgruppen. Texterna behöver vara hyfsat korta, konkreta och enkla att läsa. Sen kan det finnas fördjupande texter där det behövs. Vill kunden komma bra till i sökresultaten inom vissa ämnen behövs det längre texter exempelvis. Och vissa besökare kanske också vill kunna läsa mer ibland.

Men designen då?

Ganska ofta får vi frågan medan vi är i processen ovan, med att ta fram strategin och innehållet, om vi inte kan göra en design först. Det blir så mycket enklare att ta fram innehållet då menar kunden. Efter två årtionden (hur kan tiden gå så fort?!) som webbdesigner vet jag att det är precis tvärtom, jag har gått i den fällan många gånger och gjort som kunden ber om. Men det blir inte bra, av många anledningar, och det är här vi måste hjälpa kunden att förstå och lita på oss.

Vi vill designa hemsidan efter innehållet och målgruppen, inte tvärtom. Vi anpassar layouten efter mängden material och hur flödet ska se ut för besökaren. Det finns inget som är så svårt för en designer som att skapa något utav ingenting. Det tar mycket längre tid, blir många fler justeringar längs vägen och det blir inte bra i slutändan för varken vår kund eller dess hemsidebesökare. Sen kan vi ofta med vår rutin göra något hyfsat ändå, men vill kunden få ut bästa möjliga av sin investering för att skapa hemsidan så måste vi börja med en bra grund som vi kan bygga högt och länge på. Huset kommer falla om grunden inte är genomtänkt och stabil.

Vi vill göra något anpassat för varje företag

Detta är en stor anledning till att vi inte jobbar med färdiga mallar. Kör man med mallar så utgår man från att ”one-size fits all” och så ser inte verkligheten ut. Alla företag är i grunden unika och vill man få ut bästa möjliga av sin investering så vill man ha något som är anpassat efter sin egen verksamhet.

Så sammanfattningsvis vill vi uppmuntra att man tänker igenom strategin ordentligt först, tar fram material med strategin som grund och därefter börjar fundera på design, bildmaterial, typsnitt med mera. Behöver du hjälp med detta går det att boka en rådgivningstimme med oss där vi hjälper till med att bolla idéer och bidra med värdefulla tankar. Använder du oss för att skapa er hemsida ingår det så klart.

Boka rådgivningstid
Läs mer om hemsida till företag