Skip to main content

Vad är syftet med företagets hemsida?

Vad ska företaget ha hemsidan till? Vad ska den åstadkomma i verksamheten? Det första vi gör när vi ska hjälpa ett företag med att bygga om eller skapa en ny hemsida är att sätta ett syfte med den. Det gör det så mycket enklare att sen ta fram innehållet, skapa layouten och designen men också följa upp om den gör sitt jobb. Vilka syften kan en hemsida då ha? Vi har identifierat tre; informera, dra in leads och direkt sälja.

Informera

Det första syftet är att informera. En kommunal hemsida har ofta sitt huvudsyfte i att informera dess invånare om allt som händer i kommunen och vad som gäller inom olika områden. Men det kan också vara en hemsida som främst ger support kring en produkt eller tjänst, ett intranät eller en projektsida som beskriver pågående eller avslutade projekt. När tanken är att besökaren kommer dit för att enbart hämta information, inte utföra något, då är det huvudsyftet.

Nästa steg blir då att tänka ut vad för information som besökaren behöver och vill ha för att sen placera den på ett sätt så det blir enkelt att hitta. En sökfunktion kan vara bra för att enkelt hitta och en tydlig meny är viktig. Vid uppföljning, för att se om hemsidan levererar det den ska, kan det vara bra att titta på antal besök på de olika undersidorna, hur besökaren navigerar på hemsidan, hur länge de stannar men också om frågorna till verksamheten via andra kanaler minskat. Det är ju ofta poängen med en informativ hemsida, att minska frågor i exempelvis kundsupporten. Finns det frågor som fortfarande ställs mycket kanske dessa behöver lyftas bättre på hemsidan.

Samordnad varudistribution är ett exempel på en hemsida vi skapat med huvudsyftet att informera. Det är ett nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution och de erbjuder stöd, vägledning och kostnadsfri kompetensutveckling till Sveriges kommuner.

Sen kan det vara så att verksamheten säljer så pass dyra system, produkter eller tjänster att dessa säljs in på annat vis än genom hemsidan. Kanske har man kundmöten för att sälja men efter och inför detta möte är det inte omöjligt att dessa potentiella kunder besöker hemsidan för att bekräfta det som sagts om företaget eller att man vill läsa på. Då blir hemsidans syfte också ett sätt att mer informera, men kan ändå vara en viktig del i köpresan. Det finns många företag som missar detta och tänker att hemsidan inte är så viktig då de säljer via andra kanaler. Men en dålig hemsida kan dra ner hela varumärket i lägen som dessa.

Dra in leads

Nästa steg efter att informera är att ägaren av hemsidan önskar något från besökaren. Ofta handlar det om någon form av kontaktuppgift som man i nästa steg kan sälja på. Att besökaren lämnar namn, telefon och mailadress så vi i nästa steg kan bearbeta den personen genom att skicka nyhetsbrev, säljmail eller ringa. Det blir ett lead, en potentiell kund.

Detta är det vanligaste syftet idag inom B2B. Och här är det viktigt att ta reda på hur mycket information besökaren behöver för att känna sig trygg och nyfiken nog för att lämna sina uppgifter. Det gäller att aldrig sluta testa hur ni kan få in fler leads via hemsidan. Om ni lägger en pop-up får ni då fler? Om ni lägger till och tar bort information kommer det in fler då? Våga experimentera och lägg mycket fokus på att även dra in ny trafik på hemsidan för att era leads ska fortsätta rulla in. Använd statistiken och se hur besökaren rör sig på hemsidan, vart de kommer ifrån, vad de sökt på, seo-anpassa, förnya ert innehåll osv.

SvarDirekt är ett bra exempel på en hemsida vi skapat med huvudsyftet att få fler intresseanmälningar till deras tjänster. Det är oerhört viktigt för deras verksamhet att hemsidan drar in intresseanmälningar. Detsamma gäller för vår egen hemsida, här på odd.se. Det gäller att förmedla varumärket, skapa rätt känsla och trygghet samt ge så pass mycket information så besökaren vill lämna ifrån sig sina uppgifter så vi i nästa steg kan bearbeta dem.

Sälja

Nästa steg efter leads är så klart att direkt sälja på hemsidan. Kanske tänker du spontant på en produktbaserad e-handel där fokuset definitivt är att sälja, men det går även att direkt sälja tjänster, kurser, utbildningar, föreläsningar mm. Det som påminner om leads är att ge tillräckligt med information och skapa trygghet så besökaren vill köpa. Men valet av information blir här på en annan nivå. För leads behöver du bara skapa ett intresse, för att sälja krävs det betydligt mer. Här ska besökaren få känslan att detta måste jag bara ha. Hur ger vi besökaren det? Hur gör vi det enkelt för dem att hitta det de vill ha och klicka på köpknappen? Redan från första sekunden måste fokus vara på säljet. Och då menar jag inte att det ska stå kom och köp, vi måste vara smidigare än så. Men alla beslut som tas kring hemsidans design och innehåll måste hela tiden checkas av mot att här ska besökaren köpa.

Här pratar vi om dagliga uppdateringar, att konstant testa, utveckla, jobba med tekniken och informationen så fler köp görs. Statistiken är viktig och trafiken in på hemsidan är avgörande, att det konstant kommer in relevant trafik. Utan trafik finns det ingen att sälja till.

Naturliga rum är ett exempel på en hemsida med e-handelsfunktion som vi byggt. Startsidan måste alltid vara aktuell och uppdaterad. Det ska vara enkelt att söka upp en produkt och enkelt att köpa. 

Välj ett huvudsyfte

Syftet är något som följer med hemsidan under hela dess livstid. Det påverkar hur hemsidan ska se ut, vilket innehåll den ska ha och hur vi ska arbeta med den. En hemsida som mer ska informera behöver exempelvis inte uppdateras lika ofta eller utvecklas lika hårt som en där det ska dras in leads eller direkt sälja.

Det är viktigt att sätta ett huvudsyfte. Ibland kanske man velar lite mellan dessa tre och tänker att vi ska både informera, dra in leads och sälja direkt. Men när vi fördjupar oss i detta brukar det ändå landa i att en av dem är huvudsyftet. Och det är då det kommer skapas magi, när allt som görs kring hemsidan utgår från huvudsyftet. Det blir enklare för er själva att åstadkomma något bra och det blir tydligare för besökaren vad som gäller.

Går du i tankarna att bygga om eller sätta upp en ny webbplats?

Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig. Här kan du läsa mer om vad som ingår i en webbplats hos oss.